Kontejnery na odpad, odvoz odpadu

Společnost xxx se zabývá odvozem odpadu, odvozem, suti, prodejem písku a profesionální skartací dokumentů a datových nosičů.

Disponujeme těmito kontejnery:

Kontejnery do 3 tun:

 • kontejnery do 3 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.30 cm, střešní tašky
 • kontejnery do 3 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad
 • kontejnery do 6 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad
 • kontejnery do 11 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad
 • kontejnery do 13 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad

Kontejnery do 16 tun:

 • kontejner do 8 m3 stavební suť - cihly, zemina, omítka, beton max.30 cm, střešní tašky
 • kontejner do 8 m3 velkoobjemový, živnostenský a domovní odpad
 • kontejner do 8 m3 ostatní odpad z obcí - asfalt a lepenky bez obsahu dehtu, pneu, apod.
 • kontejner do 12 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad
 • kontejner do l5 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad
 • kontejner do 20 m3 velkoobjemový živnostenský a domovní odpad

Jak kontejnery souvisí s odpady

Jak souvisí kontejnery s odpady? Je to jednoduchá otázka, ale odpověď na ni už tak jednoduchá není. Pokud vyvíjíte jakoliv činnost, vzniká odpad. Ten sice můžete nechat ležet tam, kde je, ale to není správné. Kromě toho je to i proti zákonu. Dobrá. Vzniklý odpad později naložíte na auto a necháte odvézt. Mnohem jednodušší ale je, když vznikající odpad naložíte přímo do kontejneru a ten pak auto odveze. Je to méně práce i finančních prostředků.

Kontejnery přistavíme vždy včas na místo určení

Disponujeme množstv ím kontejnerů a rozsáhlým vozovým parkem. Tím je garantováno, že kontejnery přistavíme v dohodnutou dobu.

Likvidace odpadů

Za životní prostředí je zodpovědný každý člověk. Naše planeta je stále více zatěžována přítomností lidstva, takže lze očekávat, že se Země pěkně namíchne a dá nám to pocítit. Není otázkou jestli, ale kdy. Naše společnost se svou činností podílí na ekologické likvidaci odpadů a to i takových, které jsou označovány jako "nebezpečné".

Likvidujeme i nebezpečné odpady

Naše společnost již na počátku svého fungování obdržela certifikát, který nás opravňuje k manipulaci s nebezpečnými odpady.

Mezi nebezpečné odpady patří
 • Kyseliny, louhy
 • Syntetické barvy, laky
 • Syntetická ředidla
 • Lepidla, pryskyřice
 • Mořidla
 • Elektrické baterie, Autobaterie
 • Oleje, tuky minerální nebo syntetické, ropné produkty
 • Zdravotnický materiál ( znečištěné obvazy, jehly apod. )
 • Tiskařské barvy, tonery, inkousty
 • Obrazovky
 • Chladničky a mrazáky obsahující freony
 • Těkavé látky, fotochemikálie, pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

Toto je jen seznam toho, co všechno může napáchat nedozírné škody, pokud to bude jen tak "odhozeno" do popelnice na směsný odpad.

Potřebujete odvézt odpad? A potřebujete ho odvézt spolehlivě?

Jsme připraveni. Stačí jen nás kon taktovat a můžeme začít. Těšíme se na Váš telefonát, nebo vyplněnou objednávku.

Nabízíme stavebním firmám i občanům široký sortiment kontejnerů na ukládání stavebníc h sutí, ostatních odpadů ze s taveb, domovních a velkoobjemových odpadů.

Odpady likvidujeme ekologicky

Není důležité jen se zbavit odpadu, ale zbavit se ho ekoligicky. Naše planeta je stále více zamořována vzrůstajícím množstvím zbytků lidské činnosti. Ano, lidské činnosti, protože ostatní živočichové si počínají tak, že Zemi neohrožují. To dokáže pouze člověk.

Naše společnost se podílí na ekologické likvidaci, ale stále ve větší míře na recyklaci odpadů, které vytvořil člověk při své touze po dokonalejším životě. Pokud tedy i vy smýšlíte ekologicky, nebo vám nezbývá nic jiného, protože na vás tlačí platná legislativa, využijte našich služeb a staňte se n ašimi partnery. Našim dlouhodobým partnerům jsou totiž poskytovány naše služby se slevami.

Chcete se dozvědět víc?


Vytvořil WEBDESIGN LUMAL