Informace o nás

 

Poskytujeme následující služby:

  • odvoz odpadu, odvoz suti a prodej písku (přistavení kontejneru pro odvoz stavebního, nebo smíšeného odpadu, odvoz suti kontejnery, prodej říčního a kopaného písku)
  • Úklid, likvidace a rekultivace černých skládek (Likvidace a úklid nepovolených skládek , terénní úpravy a následná rekultivace)
  • Sběrný dvůr, překladiště živnostenského odpadu a třídění odpadů (sběrné místo pro ukládání živnostenského odpadu, třídění a recyklace odpadu)
  • Nakládání s nebezpečnými odpady (sběrné místo pro ukládání nebezpečných odpadů)
  • Skartace – likvidace dat a datových nosičů (skartování dokumentů a datových nosičů do stupně utajení 2 – důvěrné)
  • Mezideponie stavebních odpadů (překladiště odpadů)

O firmě

 


Vytvořil WEBDESIGN LUMAL