Problém není recyklace odpadů, ale lidé

19.04.2013 10:30

Výsledkem intenzivní lidské činnosti není jen pokrok. Je to i stále větší množství odpadu. Jestliže lidé objeví možnost, jak jistou část odpadu recyklovat, okamžitě se objeví nový druh odpadu, respektive dva druhy. Vymysleli jsme, jak opětně zpracovat PET lahve, umíme recyklovat sklo, papír a kovy (zdá se, že měď, mosaz a podobné kovy jsou recyklovány ihned po tom, co je z nich něco užitečného vyrobeno).

Likvidace odpadů samozřejmě stojí peníze. Proto by se mohlo zdát, že jednodušší (a hlavně levnější) bude nechat odpad ležet tam, kde nám vypadl z ruky. Dlužno přiznat, že leckde to právě takto funguje. Veškerý nevytříděný odpad se prostě vyveze na skládku, kde se o něj v drtivé většině postará obyvatelstvo nejbližšího slumu.

Pohlédneme-li na problém  recyklace odpadu  z jiné strany, okamžitě se nám vybaví lodičkové, kteří s vidinou velkého výdělku neváhají vztáhnout ruku na majetek svých bližních, aby mohli nechat recyklovat mosazné kování, či okapy. Takhle svět sice funguje, ale neměl by.

 

© hamirca


Vytvořil WEBDESIGN LUMAL